Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@bellagrandemode.nl.

Algemeen

Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
Reserveren van artikelen kan voor maximaal 14 dagen na factuurdatum. Als na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. U zult 8 dagen na factuurdatum van ons een herinnerring ontvangen.
U ontvangt een bestelbevestiging via de e-mail en een factuur. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling verzonden. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling te verzenden.

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

Verzendkosten

Wij hanteren een vast tarief van € 5,95 per zending ongeacht het gewicht. Bestelling met een waarde van meer dan € 250,= worden verzekerd verzonden, de meerkosten zijn volledig voor .
Kosten voor een rembours zending zijn voor rekening van de klant en zullen wij het geldende tarief van TPG post hanteren.

Prijs

Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door  worden aangepast.

Betaling

Na de bestelling ontvangt de koper via e-mail de bestelbevestiging en de  factuur. In deze e-mail staat het totaalbedrag van de bestelling en de betalingsgegevens. De koper kan betalen door:
* Vooruit betaling. Wij streven ernaar om de artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via ABC Mail/TPG-Post. De koper dient er  rekening mee te houden dat er tussen de overschrijving en de daadwerkelijke bijschrijving op onze rekening enkele dagen kan zitten.
* Verzending en betaling onder rembours. Wij streven ernaar om de artikelen binnen 5 werkdagen na verzending van de bestelbevestiging en de factuur te  versturen.

Levering

Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TPG-post via ABC Mail.
Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal  de koper hiervan op de hoogte stellen. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Alle bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. We proberen de webwinkel up-to-date te houden maar kan het incidenteel voorkomen dat een artikel is uitverkocht. De koper wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Indien artikelen na betaling onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit aan de koper worden medegedeeld. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Bedenktijd

Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het wettelijk recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de ontvangstdatum terug te zenden. De koper ontvangt het aankoop bedrag terug zodra de artikelen in goede staat zijn geretourneerd aan .

Annuleren

Een bestelling kan uitsluitend via e-mail worden geannuleerd. Ondervermelding van nummer bestelling en eventueel factuurnummer. Als de artikelen reeds verzonden zijn is de koper verantwoordelijk voor de verzendkosten en de kosten van het retourneren. Artikelen dienen dan in ongeopende originele verpakking te worden teruggezonden.  zal hierna het factuurbedrag (exclusief verzendkosten) terugstorten op bank- of girorekening.
De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

Ruilen/retourneren

Mocht de door de koper bestelde kleding of accessoire niet de juiste maat hebben of niet aan de verwachting voldoen, dan kan de kleding danwel accessoire geruild worden. (Oorbellen kunnen uit hygiënisch oogpunt niet worden geruild. )
Retourneren is alleen mogelijk als koper contact heeft opgenomen met . De koper stuurt een mail met factuurnummer, artikel wat retour komt en rekeningnummer van de koper waar na controle van de retourzending het aankoop bedrag op kan worden gestort.
Voor ruilen geldt dat de koper contact opneemt met BellaGrandemode. De koper stuurt een mail met faktuurnummer, artikel wat retour komt en welk artikel gewenst is. Na ontvangst van de artikelen zal een andere maat of artikel worden toegestuurd. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht. Indien de koper na ruiling niet tevreden is dan kunnen de artikelen retour gezonden worden. Koper ontvangt gehele aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) retour.

Indien koper de artikelen retourneert en geen vervangend artikel wenst, ontvangt de koper het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) retour.

 Bovengenoemde voorwaarden zullen NIET gelden als:
de kleding gedragen en/of gewassen is;
de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
de kleding of accessoire stuk, beschadigd of op enige andere wijze gebreken heeft
vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren.  gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert verstuurt. Franco en rembourszendingen worden door  nimmer geaccepteerd.

Aansprakelijkheid

is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U geeft aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden op het moment dat u een bestelling bij ons plaatst.

Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.